Ik ontdekte dat het transponeren van een midi file ook rechtstreeks op de Tyros zelf kan.
Dit kan per kanaal via Voice Creator. Een octaaf hoger of lager stel je in met +12 of -12.
Het hele nummer transponeren kan via de Mixing Console, tabblad Tune en Song.
Dit laatste is handig om het nummer in een andere toonsoort (key) te zetten.
De Tyros past het bestand meteen aan en je kunt meteen doorgaan met spelen.